• ขอตอนรับสู่ CSL Therapy ไซต์ที่ใช้แสดงการบำบัดโดยครานิโอ เทอราพี ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการช่วยผ่อนคลายทางกายและเพิ่มการระบายหมุนเวียนของน้ำเหลืองในประเทศไทย
  • การบำบัดด้วยวิธี ครานิโอซาคราล เป็นการสร้างให้ร่างกายมี ความสามารถในการดูแลตัวคุณได้ดีขึ้น มันยังช่วยลดทอน ความเจ็บป่วย ความเจ็บปวดและการทำงานอย่างผิดปกติลงได้
  • กระบวนการบำบัดโรคด้วยการถ่ายน้ำเหลือง เกี่ยวข้องกับ การใช้การสัมผัสด้วยมืออย่างนุ่มนวล เพื่อช่วยในการทำให้เกิดการไหลวนของน้ำเหลือง
  • การปลดปล่อย อารมณ์ความรู้สึกทางกายภาพ เป็นกระบวนการหนึ่งของวิธีการรักษาโรค ที่ได้ออกแบบไว้เพื่อใช้กำจัดผลกระทบที่ยังคงค้างอยู่ ของการบาดเจ็บในอดีตและประสบการณ์ที่เป็นทางลบ ออกจากร่างกายและจิตใจของคุณ
  • เราหวังว่า ข้อมูลที่นำเสนอจะช่วยให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้การบำบัดนี้ และมีส่วนช่วยในการปรับปรุงศักยภาพในชีวิตประจำวันของท่านได้เป็นอย่างมาก!

CSL Therapy

ขอตอนรับสู่ CSL Therapy ไซต์ที่ใช้แสดงการบำบัดโดยครานิโอ เทอราพี ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการช่วยผ่อนคลายทางกายและเพิ่มการระบายหมุนเวียนของน้ำเหลืองในประเทศไทย เราหวังว่า ข้อมูลที่นำเสนอจะช่วยให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้การบำบัดนี้ และมีส่วนช่วยในการปรับปรุงศักยภาพในชีวิตประจำวันของท่านได้เป็นอย่างมาก
CranioSacral TherapyArrow Button

การบำบัดด้วย ครานิโอซาคราล เป็นวิธีการรักษาที่ค่อยเป็นค่อยไป ของการค้นให้พบและทำการแก้ไข ที่กระตุ้นให้กลไกการรักษาตามธรรมชาติในร่างกายของคุณเอง ให้กำจัดสิ่งที่มีผลกระทบทางลบของความเครียดที่มีอยู่บนระบบประสาทส่วนกลางของคุณ คุณยังจะได้ประโยชน์เพิ่มอีก ด้านสุขภาพและความต้านทานต่อโรคโดยรวม

SomatoEmotional ReleaseArrow Button

การปลดปล่อย อารมณ์ความรู้สึกทางกายภาพ เป็นกระบวนการหนึ่งของวิธีการรักษาโรค ที่ได้ออกแบบไว้เพื่อใช้กำจัดผลกระทบที่ยังคงค้างอยู่ ของการบาดเจ็บในอดีตและประสบการณ์ที่เป็นทางลบ ออกจากร่างกายและจิตใจของคุณ ที่เรียกกันว่า เอเนอร์ยี ซิสท์ (ถุงของพลัง)

Lymph Drainage TherapyArrow Button

การบำบัดด้วยการถ่ายน้ำเหลือง เป็นวิธีการเฉพาะอย่างหนึ่ง ของการถ่ายและการเคลื่อนไหวที่เป็นการกระตุ้นอย่างดีแก่ของเหลวในระบบน้ำเหลือง ที่นายแพทย์ บรูโน ชิคลีย์ เอ็มดี ชาวฝรั่งเศษ เป็นผู้พัฒนาขึ้น เป็นการสร้างต่อยอดจาก งานวิจัยที่ได้รับรางวัลของเขา ในเรื่องระบบน้ำเหลือง การบำบัดด้วยการถ่ายน้ำเหลือง เป็นการนำเอาเทคนิกการถ่ายน้ำเหลืองที่ทำเป็นแบบอย่างดั้งเดิมและเพิ่ม

© Copyright 2011 craniosacral-thailand.com. All rights reserved.